Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

ტენდერი დერატიზაციის მომსახურებაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს თბილისისა და რეგიონის სერვის ცენტრების, ექსპრეს სერვის ცენტრებისა და ოფისების მომსახურება შემდეგ სამუშაოებზე:

 • დერატიზაცია
 • დეზინსექცია
 • დეზინფექცია
 • ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო საშუალებებით დამუშავება
 • ბალახის შეწამვლა

შესასრულებელი სამუშაოების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

შენიშვნა: *ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი; * შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;

დამატებითი მოთხოვნები:

 • გეგმიური სამუშაოების შემთხვევაში საფასური უნდა ითვალისწინებდეს ზემოთ ჩამოთვლილ ხუთივე მომსახურების ფასს 1კვ/მ-ზე; (კონკრეტული ობიექტის საჭიროების, დამკვეთის მოთხოვნის შესაბამისად)
 • არაგეგმიური სამუშაოების ფასი გულისხმობს ფასს ხუთი მომსახურებიდან შესაბამის ერთ-ერთ მომსახურებაზე, 1 კვ/მ-ზე.
 • სამუშაოები უნდა შესრულდეს საკუთარი მასალით, ინვენტარითა და სამუშაო ძალით, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დამკვეთის მოთხოვნის მიხედვით.
 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული სადეზინფექციო, სადეზინსექციო, სადერატიზაციო და ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო საშუალებების ხარისხის სერთიფიკატები, ბროშურები და სხვა საინფორმაციო მასალა;
 • მიმწოდებლისმიერ გამოყენებული სადერატიზაციო/სადეზინსექციო/სადეზინფექციო/ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო დამუშავება/ბალახის შესაწამლი საშუალებები და ქიმიური ხსნარები რეგისტრირებული უნდა იყოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში, უნდა აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და არ უნდა წარმოადგენდნენ საფრთხეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.
 • პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დერატიზაცია, დეზინსექცია, დეზინფექცია, ქვეწარმავლების საწინააღმდეგო დამუშავება, ბალახის შეწამვლა ხელახალი ჩატარება უსასყიდლოდ, თუ მიწოდებული მომსახურება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში არ იქნება შედეგიანი, რაც გამომჟღავნდება სამუშაოს ჩატარებიდან 1 თვის განმავლობაში.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

 • მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზების ფაილი ფასის შეთავაზებასთან ერთად;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
 • კომპანიის სერთიფიკატები;

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018წლის 26 ივლისიდან 2018 წლის 2 აგვისტოს ჩათვლით;
 • ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება გენერალური ხელშეკრულება;
 • გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შემოთავაზების ფასი მიუთითოთ შესაბამის გრაფაში, პროდუქტი #1–ის, პროდუქტი #2–ის და ა.შ გასწვრივ.
 • გთხოვთ, ერთეულის ფასი მიუთითოთ ლარებში მეასედებით, მაგალითად: 0.05 (ნოლი ლარი და 5 თეთრი); 0.35 (ნოლი ლარი და 35 თეთრი); 1.00 (ერთი ლარი); 1.45 (ერთი ლარი და 45 თეთრი) და ა.შ.;
 • კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“;
 • შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 (სამი) საათით ადრე.

გამოცხადებულ ტენდერთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით:
ბესიკ ქიტიაშვილს +995 (555) 000778

სატენდერო საიტზე დარეგისტრირებასთან და ინფორმაციის განთავსებასთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით:
თეონა არდოტელს +995 (577) 120570

ტენდერის ჩაბარების პირობები: 

სატენდერო წინადადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 2 აგვისტო, 17:00 საათი. 

სატენდერო წინადადების ატვირთვა უნდა განხორციელდეს ს.ს. "საქართველოს ბანკის" საიტის მეშვეობით, რომელზეც მომხმარებელი უნდა დარეგისტრირდეს, შევიდეს სისტემაში და შესაბამისი ტენდერის არჩევის შედეგად მიიღოს მასში მონაწილეობა.

ბმული საქართველოს ბანკის შესყიდვების ვებ-გვერდზე:
http://tenders.bog.ge/?action=tender&id=923&lang=geo

ტენდერის კატეგორია:

 • 90600000 ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება
სატენდერო დოკუმენტაცია