Tenders.ge
G & A GROUP

T4267 - ტენდერი სარეცხი-სადეზინფექციო ხსნარების შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ელექტრონული ტენდერის აღწერილობა:

შპს “G&A GROUP-ი აცხადებს ტენდერს სარეცხი-სადეზინფექციო ხსნარების შესყიდვაზე. კერძოდ:

1. კვების მრეწველობის (თევზის საამქრო, ნახევარფაბრიკატების საამქრო) საწარმოო მანქანა-დანადგარებისათვის;
2. პროდუქციასთან შეხებაში მყოფი სამუშაო ზედაპირებისათვის;
3. კვების პროდუქტების საწარმოს კედლების, ჭერის, იატაკის, სადრენაჟე სისტემისათვის.
4. დეზო-ბარიერებისათვის და დეზოხალიჩებისათვის.
5. მწვანილისა და ბოსტნეულისათვის.
6. ჰაერის სადეზინფექციო სპრეი; (750მლ შეფუთვა)
7. ხელის საპონი და სადეზინფექციო ხსნარი; (10-15ლ)
8. დოზატორი.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • აუცილებელია ყველა სადეზინფექციო ხსნარს ჰქონდეს სპეციფიკაცია, სერტიფიკატი (კვების მრეწველობაში დაშვებულია) და ნებართვები საქართველოში მათი გამოყენებისათვის;
 • შესყიდვამდე უნდა განხორციელდეს ტესტ გარეცხვები, რათა დოკუმენტალური მხარის შემოწმების შემდეგ მოხდეს პრაქტიკულად მათი ხსნარების გატესტვა და მათ მიერვე ოპტიმალური კონცენტრაციების დასმა.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • მომწოდებელმა ვებ გვერდზე უნდა ატვირთოს დეტალური შეთავაზების ფაილი ფასის შეთავაზებასთან ერთად;
 • წარმოშობის სერტიფიკატი;
 • ხარისხის შესაბამისობის სერტიფიკატი;
 • სარეცხი-სადეზინფექციო ხსნარის სახელმწიფო რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი (საჭიროების შემთხვევაში); თუ ხსნარი არ საჭიროებს რეგისტრაციას, მოცემული ფაქტის ოფიციალური დადასტურება სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ;
 • წარმოდგენილი საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების დასახელება, დახასიათება და მოცულობა;
 • მისაწოდებელი საქონლის/სამუშაოების/მომსახურების ტექნიკური სპეციფიკაცია;
 • განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან. ამონაწერი უნდა იყოს განახლებული ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე 30დღით ადრე.
 • კომპანიის სერტიფიკატები;
 • ინფორმაცია საქონლის მიწოდების ვადების შესახებ;
 • ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ანალოგიური/მსგავსი სამუშაოების შესახებ(სამუშაოს დასახელების, კონტრაგენტი ორგანიზაციის, პერიოდის მითითებით);
 • წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
 • პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი კომერციული წინადადება თანმხლები დოკუმენტაციით უნდა იყოს ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უფლებამოსილი პირის მიერ;
 • რეკვიზიტები (მისამართები, როგორც იურიდიული ასევე ფაქტიური, ელექტრონული მისამართი, საბანკო რეკვიზიტები და სხვა.)

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 29 აგვისტოდან – 2018 წლის 10 სექტემბრის ჩათვლით;
 • ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ნასყიდობის ხელშეკრულება;
 • კონკრეტული ტენდერის შემთხვევაში ტენდერში მონაწილეობის დროს მომწოდებელს შეუძლია კითხვა–პასუხის რეჟიმში მიიღოს სასურველი ინფორმაცია კონკრეტული ტენდერის პანელში „შეკითხვები შემსყიდველს“;
 • გამოცხადებულ ტენდერთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით: ნანა კოტიას 577653384
 • სატენდერო საიტზე დარეგისტრირებასთან და ინფორმაციის განთავსებასთან დაკავშირებული კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით: ირაკლი დონაძეს 555550035

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები: 

 • სატენდერო წინადადების ატვირთვა უნდა განხორციელდეს  http://www.tenders.ge საიტის მეშვეობით, რომელზეც მომხმარებელი უნდა დარეგისტრირდეს, შევიდეს სისტემაში და შესაბამისი ტენდერის არჩევის შედეგად მიიღოს მასში მონაწილეობა.
 • იმისათვის რომ სატენდერო წინადადება იყოს სრულყოფილი საჭიროა სისტემაში დოკუმენტების ატვირთვის შემდეგ მიუთითოთ ფასი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის, 10 სექტემბერი, 18:00სთ.

შენიშვნა: აღნიშნული ტენდერი ტარდება ვაჭრობის გარეშე.

ტენდერის კატეგორია:

 • 44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები
 • 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები
 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 90900000 დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება