Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

T4681 - ტენდერი ელექტრონული სატვირთველის შესყიდვაზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს ელექტრონული სატვირთველის შესყიდვაზე.

სპეციფიკაციები:

 • ევროპული წარმოების ელექტრო ავტო დამტვირთველი
 • მინიმუმ 1500 კგ ტვირთამწევობით
 • ძრავის ტიპი ელექტრო
 • სამსექციანი ანძით
 • აწევის სიმაღლე არანაკლებ 5000 მმ
 • დახურული ანძის სიმაღლე არაუმეტეს 2280 მმ
 • ჩანგლების სიგრძე არანაკლებ 1200 მმ ფარგლებში
 • ტვირთის დამცავი ბარიერი არანაკლებ 1200 მმ
 • პანორამული სარკე კაბინაში
 • უსაფრთხოების წითელი მაშუქი იატაკზე მოძრავი მანიშნებელი წერტილისათვის
 • სასიგნალო მოწყობილობა წინ და უკან მოძრაობისას
 • ელექტრომექანიკური მუხრუჭებით აღჭურვილი
 • აკუმულიატორი არანაკლებ 48 ვოლტი, 500 ამპერ/საათისა.
 • სასაწყობე და არასასაწყობე იატაკებზე სამუშაოდ
 • უსწორმასწორო ზედაპირზე სასიარულოდ
 • 4 ბორბლიანი სატვირთელი
 • წინა ბორბლების ზომა 18/7-8 ან მსგავსი
 • უკანა ბორბლების ზომა 140/55-9
 • სტელაჟებს შორის გასასვლელი 1000-1200 მმ პალეტის განივად დადების შემტხვევაში (AST) 3250 მმ
 • კლირენსი (ძარის სიმაღლე იატაკამდე) იატაკამდე არანაკლებ 90მმ
 • აღმართზე და დაღმართზე სიარულის შესაძლებლობა
 • მომწოდებელი უნდა იყოს ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი
 • ტექნიკაზე უნდა იყოს გარანტია
 • წარმომადგენლობას უნდა ქონდეს საკუთარი სერვისი
 • მოწოდების ვადა არაუგვიანეს 20 კვირა

შენიშვნა:

- ცხრილში ფასი უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;
- შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 19 დეკემბერი 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით;
 • ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება;
 • ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე tenders.bog.ge
 • აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ერთეულის ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფაში, პროდუქტი №1-ის, გასწვრივ;
 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • შემოთავაზებული სატვირთველის სპეციფიკაციის ფურცელი;
 • კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
 • კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირსაგან:
გია გოგობერიძე
ტელ: 593 340540

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

სატენდერო წინადადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 26 დეკემბერი, 17:00 საათი.

სატენდერო წინადადების ატვირთვა უნდა განხორციელდეს ს.ს. "საქართველოს ბანკის" საიტის მეშვეობით, რომელზეც მომხმარებელი უნდა დარეგისტრირდეს, შევიდეს სისტემაში და შესაბამისი ტენდერის არჩევის შედეგად მიიღოს მასში მონაწილეობა.

ბმული საქართველოს ბანკის შესყიდვების ვებ-გვერდზე:
http://tenders.bog.ge/?action=tender&id=986&lang=geo

ტენდერის კატეგორია:

 • 42400000 ამწე და გადასაზიდი მოწყობილობები და მათი ნაწილები
 • 43300000 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები
სატენდერო დოკუმენტაცია