ჩაბარების ვადა:

2 მაისი 2014, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T52 - საოფისე კონდიციონერების შესყიდვა

ტენდერის აღწერილობა:

სს "სილქნეტი" გიწვევთ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად და გაცნობებთ, რომ მზად არის შეისყიდოს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისგან საოფისე კონდიციონერები.

ტენდერის ნომერი: #10/14

გთხოვთ, იხილოთ სატენდერო წინადადების ფორმა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:
 • 1. უახლესი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან
 • 2. წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
 • 3. კომპანიის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, კლიენტების სია და სარეკომენდაციო წერილები


ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები/ფორმები წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 • მყარი კოპიოს სახით დალუქულ კონვერტში
 • კონვერტზე აღნიშნული უნდა იყოს ტენდერის ნომერი
 • მყარი კოპიო, უნდა დამოწმდეს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით

მოთხოვნა: წარმოდგენილი ფასები უნდა მიუთითოთ ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ის ჩათვლით. სს "სილქნეტი" გამოავლენს გამარჯვებულს ყველა პირობის ერთობლიობის გათვალისწინებით; წარმოდგენილი ფასი უნდა მოქმედებდეს 2014 წლის ბოლომდე და არ ექვემდებარებოდეს გადახედვას.

ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში, წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • 1. ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია
 • 2. ცნობა სასამართლოდან, რომ კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება
 • 3. ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არარსებობის შესახებ
 • 4. ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ იურიდიული პირის ქონება არ არის დატვირთული საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით/ ან/და არ ადევს ყადაღა/საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა
 • 5. ცნობა მომსახურე ბანკიდან ანგარიშზე საინკასო დავალების/ყადაღის არარსებობის შესახებ
ტენდერის ჩაბარების პირობები:

კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ საკონტაქტო ნომერზე ან ელ. ფოსტის საშუალებით. ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა შესაბამისი შემოთავაზება უნდა წარმოადგინონ დალუქული კონვერტით 2014 წლის 2 მაისის ჩათვლით ქვემოთ მითითებულ მისამართზე.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებები მიიღება 2014 წლის 2 მაისის ჩათვლით. განაცხადების მიღება ხორციელდება სამუშაო დღეებში 10 საათიდან 18 საათამდე.

რეკვიზიტები:

ტენდერის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ერთეული: სატენდერო კომისია
საკონტაქტო პირი: თამარ ფაცურია
ტელეფონი: +995 322 100 000 (1427)
ფაქსი: + 995 322 942 225
ელ-ფოსტა: tpatsuria@silknet.com
მისამართი: ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის 95

სს "სილქნეტის" მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე: http://www.silknet.com/index.php?lang=ka&mid=93&s=tender

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ