Tenders.ge
სილქნეტი

T5228 - ტენდერი სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოებზე


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „სილქნეტი“ გიწვევთ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად და გაცნობებთ, რომ მზად არის შეისყიდოს ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისგან სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მომსახურება.

გთხოვთ იხილოთ დანართი #1-ის და დანართი #2-ის სახით წარმოდგენილი სამუშაოების ჩამონათვალი.

დანართ #1-ში მოცემულია საერთო ფართი, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ჯამურად შეადგენს 1500კვმ-ს. ამ ფართების გარემონტება მოხდება შეკვეთის საფუძველზე, ეტაპობრივად მთელი წლის მანძილზე.
ამ ფაილში საჭირო არის მხოლოდ ერთეულის ფასების მითითება იმ მასალების გათვალისწინებით, რაც ფაილის მეორე გვერდზეა მითითებული.
ხოლო დანართ #2-ში მოცემულია სტუდიისთვის განკუთვნილი ფართის გარემონტების მოცულობები.
გთხოვთ, წინადადებას რომ გადმოგზავნით, აუცილებლად მოგვწეროთ დანართ #2-ის შესრულების, ანუ რემონტის ზუსტი ვადა.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ საკონტაქტო ნომერზე, ან ელ. ფოსტის საშუალებით.

ტენდერში მონაწილეობის მსურველებმა, შემოთავაზება უნდა წარმოადგინონ დალუქული კონვერტით, 2019 წლის 3 მაისის ჩათვლით ქვემოთ მითითებულ მისამართზე.

 • ტენდერის ნომერი: 08/19
 • ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებები მიიღება: 2019 წლის 3 მაისის ჩათვლით
 • განაცხადების მიღება ხორციელდება სამუშაო დღეებში: 10 საათიდან 18 საათამდე

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები:

 • უახლესი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • კომპანიის კლიენტების სია და სარეკომენდაციო წერილები (მინიმუმ 3 კომპანიის);
 • შემოთავაზება წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ამობეჭდილი, ასევე ელექტრონულად CD დისკზე.

ტენდერში მონაწილეობის მიღებისათვის საჭირო დოკუმენტები/ფორმები წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 • დალუქულ კონვერტში;
 • კონვერტზე აღნიშნული უნდა იყოს ტენდერის ნომერი (08/19) და საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • შემოთავაზება დამოწმებული უნდა იქნეს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით;

ტენდერში გამარჯვების შემთხვევაში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ არ მიმდინარეობს კომპანიის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა სასამართლოდან, რომ კომპანიის მიმართ არ მიმდინარეობს გაკოტრების ან სანაციის საქმის წარმოება;
 • ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის მიმართ დავალიანების არ არსებობის შესახებ;
 • ცნობა საჯარო რეესტრიდან, რომ იურიდიული პირის ქონება არ არის დატვირთული საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით/ ან/და არ ადევს ყადაღა/საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვას;
 • ცნობა მომსახურე ბანკიდან ანგარიშზე საინკასო დავალების/ყადაღის არ არსებობის შესახებ;

ტენდერის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ერთეული: სატენდერო კომისია
საკონტაქტო პირი: თამარ ფაცურია
მობ: +995 599 577 282
E-mail: tenders@silknet.com
მისამართი: ქ. თბილისი, წინამძღვრიშვილის #95

მოთხოვნა: წარმოდგენილი ფასები უნდა იქნეს მითითებული ეროვნულ ვალუტაში, დღგ-ს ჩათვლით; 

სს ,,სილქნეტი“ გამოავლენს გამარჯვებულს ყველა პირობის ერთობლიობის გათვალისწინებით;
სს ,,სილქნეტის“ მიერ გამოცხადებული ტენდერების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებ-გვერდზე: http://www.silknet.com/index.php?lang=ka&mid=93&s=tender

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები