Tenders.ge
ლტოლვილთა დანიის საბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობა

T6112 - მარნეულის მუნიციპალიტეტში კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და 2 აშენებული სახლის შიდა რემონტი წარმოდგენილი მოდელების შესაბამისად და ღობეებისა და ჭიშკრების მონტაჟი 31 სახლისათვის


განცხადება
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC - Danish Refugee Council) იწვევს დაინტერესებულ კომპანიებს მიიღონ მონაწილეობა ტენდერში და წარმოადგინონ ფასის შეთავაზებები მარნეულის მუნიციპალიტეტში, იაღლუჯას დასახლებაში კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და 2 აშენებული სახლის შიდა რემონტი წარმოდგენილი მოდელების შესაბამისად და ღობეებისა და ჭიშკრების მონტაჟი 31 ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლისათვის.
 
აღნიშნული ტენდერი ცხადდება 2019 წლის იანვარში ლტოლვილთა დანიის საბჭოსა და KfW თანამშრომლობით განხორციელებული ”ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი და სოციალური ინფრასტრუქტურა დევნილთა და მასპინძელი თემებისთვის” პროქტის ფარგლებში.

  • მოწვეული კომპანიები: საქართველოში იურიდიულად რეგისტრირებული ადგილობრივი სამშენებლო კომპანიები
  • ტენდერის დასახელება: მარნეულის მუნიციპალიტეტში კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე ერთი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა და 2 აშენებული სახლის შიდა რემონტი წარმოდგენილი მოდელების შესაბამისად და ღობეებისა და ჭიშკრების მონტაჟი 31 სახლისათვის
  • წინადადებების წარდგენის საბოლოო ვადა: 15 ნოემბერი, 2019, 18:00.
  • მისამართი: ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC-Danish Refugee Council) მთავარი ოფისი, თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი 37დ, ბლოკი 3, პირველი სართული

 გთხოვთ იხილოთ ყველა სატენდერო მასალა თანდართულ ფაილებში.
 
გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ მოწვევის წერილს და ტენდერის ფაილს. ლინკი მოიცავს მოწვევას ქართულ და ინგლისურ ენებზე ისევე როგორც ტენდერის სრულ დოსიეს ქართულ და ინგლისურ ენებზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ ქართული თარგმანები წარმოადგენს ინფორმაციულ ხასიათს და შესაბამისად ტენდერი ივსება ინგლისურ ტენდერის ფაილში და ყველა დოკუმენტაცია მოწოდებული უნდა იყოს ინგლისურ ენაზე, გარდა იმ დოკუმენტებისა რაც აღნიშნულია მოწვევაში რომ შეიძლება იყოს წარმოდგენილი ქართულად. თუ აღმოჩენილი იქნება განსხვავებები ქართულ და ინგლისუ ენებს შორის, უპირატესობა ენიჭება ინგლისურ დოკუმენტაციას.

  • ასევე გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ტენდერში მონაწილების წესებს და დოკუმენტაციის ჩაბარების რეგულაციებს, კერძოდ, წინადადებები უნდა იქნეს მოთავზებული 2 დალუქულ შიდა კონვერტში, რომლებიც აღინიშნება როგორც ორიგინალი და ასლები (ერთი ორიგინალი და ერთი ასლი) და ეს ორი შიდა კონვერტი განთავსდება ერთ დიდ გარე კონვერტში, სატენდერო ფორმის 14-ე მუხლის შესაბამისად. ყველა კონვერტში უნდა იყოს მითითებული კომპანიის სახელწოდება (სახელი, მისამართი) და ტენდერის ნომერი. ტენდერი უნდა ჩაბარდეს ხელით ან ფოსტის მეშვეობით ზემოთ მითითებულ მისამართზე.
  • გაითვალისწინეთ რომ ხარჯთაღრიცხვა- BoQ (მე-8 ნაწილი, რომელსაც თან ერთვის ტენდერის დოკუმენტს) უნდა იყოს წარმოდგენილი ლარში დღგ-ს ჩათვლით. გარდა ზემოაღნიშნული მოთხოვნებისა საპროექტო წინადადებების წარდგენის შესახებ, რომელიც წარმოდგენილია პუნქტში „ინსტრუქციები მონაწილეებისათვის“, მონაწილეებმა ასევე უნდა გაგზავნონ DRC ელ-ფოსტაზე procurement@drc-sc.org ხარჯთაღრიცხვის ელექტრონული ვერსიები ექსელის ფორმატში, წინადადბის წარდგების საბოლოო ვადამდე მითითებული ზემოთ. 

ნებისმიერი შეკითხვა ტენდერთან დაკავშირებით, უნდა შეავსოთ თანდართული სატენდერო წინადადების კითხვა-პასუხის (Q&A) ფორმაში (იხ. დანართი 4) და გამოაგზავნოთ DRC– ის შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე procurement@drc-sc.org 2019 წლის 08 ნოემბრამდე.

ტენდერის კატეგორია:

  • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
  • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
  • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
  • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები