Tenders.ge
ს.ს ლომისი / ლუდსახარში ნატახტარი

T6406 - ტენდერი პერსონალის კვებითი მომსახურების გაწევაზე


განცხადება
ჩაბარების ვადა:
დრო: 12:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი აცხადებს ტენდერს:  

 • ნომრით #-EF-GE/466;
 • დანიშნულება: პერსონალის კვებითი მომსახურების გაწევა.

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან.

ტენდერის პირობები:

I. კვებითი მომსახურების პირობებში გათვალისწინებული უნდა იყოს:

 • ყოველდღიურად უზრუნველყოს კომპანიის თანამშრომლების კვება იმ რეჟიმითა და ასორტიმენტით, რომელიც მოყვანილია დანართში;
 • აწარმოოს მხოლოდ ხარისხიანი და ვარგისი პროდუქტების შესყიდვა, რომელთაც აქვთ საჭირო შესაბამისი სერტიფიკატი და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
 • საკვები პროდუქტების და მზა კერძების მომზადება აწარმოოს ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც დადგენილია საზოგადოებრივი კვების ორგანიზაციებისათვის;
 • უზრუნველყოს მაგიდებზე ყველა სამაგიდო ატრიბუტიკის (მარილი, პილპილი, მდოგვი), ქაღალდის ხელსახოცების, კბილის საწმენდი ჩხირების მუდმივი არსებობა;
 • დამკვეთის მიერ მიწოდებული ხსნარებით აწარმოოს ხელსაწყოების და და ინსტრუმენტების რეგულარული სანიტარული დამუშავება, რომლებიც გამოიყენება მომსახურეობების გაწევისას, ასევე პერსონალის სპეცტანსაცმლის სისუფთავე;
 • შემსრულებელი დამოუკიდებლად აფორმებს ყველა საჭირო ნებართვას, ლიცენზიასა და სხვა დოკუმენტებს, რაც საჭიროა მოცემულ მომსახურეობების გაწევისათვის, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად;
 • დარიგების ხაზის მუშაობის რეჟიმი: ყოველდღიურად დასვენების დღეების გარეშე:

დღის ცვლა - 12:00 - დან 15:00 - სთ-მდე, ღამის ცვლა - 21:00 სთ - დან 22:00 სთ-მდე;

 • შემსრულებელი ვალდებულია კერძების დამზადებისას გაითვალისწინოს მარხვის დღეები და ზემოთ აღნიშნული ცხრილის მიხედვით კერძების ნაწილი მოამზადოს სამარხო;

II. ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);

III. გადახდის პირობები: ყოველთვიური, ინვოისის გამოწერიდან 10 დღის ვადაში.

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • I. თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • II. საკონტაქტო ინფორმაცია:  პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
 • III. ტენდერის დასახელება;
 • IV. მიმღები განყოფილების დასახელება : პერსონალის მართვის დეპარტამენტი;
 • V. წარწერა: კონფიდენციალურია
 • VI. გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: 

მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი", სს.ლომისი
შემოთავაზების მიღება იწყება  08.01.2020, 12:00.
შემოთავაზების მიღება მთავრდება 15.01.2020, 12:00.

შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
ზურაბ კვესელავა
პერსონალის მართვის დეპარტამენტი  
ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი
სათაო ოფისი: მცხეთის რაიონი,  სოფ. ნატახტარი
ტელ.: (+99532) 2180797  
ელფოსტა:  HRTenders@ge.anadoluefes.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 55500000 სასადილოებისა და საზოგადოებრივი კვების საწარმოების მომსახურება
 • 55300000 რესტორნებისა და კვების საწარმოების მომსახურეობები