ჩაბარების ვადა:

25 მაისი 2020, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T6906 - საკონსულტაციო მომსახურება - მონაცემთა ბაზების ანალიტიკოსი

ტენდერის აღწერილობა:

ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC) აცხადებს ტენდერს საკონსულტაციო მომსახურებაზე.

  • დოკუმენტაცია უნდა იქნას გამოგზავნილი შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: GEO-TBS-Procurement@drc.ngo არაუგვიანეს 2020 წლის 31 მაისისა.

გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება, რომ ელექტრონული ფოსტის საგნის ველში მითითებული იყოს „მონაცემთა ბაზების ანალიტიკოსი“. წინააღმდეგ შემთხვევაში წინადადება არ განიხილება.

დადგენილი თარიღისა და დროის შემდეგ მიღებული განაცხადი არ განიხილება.

დამატებითი კითხვები მიიღება 2020 წლის 25 მაისის 18:00-მდე შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: GEO-TBS-Procurement@drc.ngo ხოლო პასუხები ყველა მონაწილეს გაეცემა 28 მაისს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხ თანდართული ფაილები.

ტენდერის კატეგორია:

  • 72200000 პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები
  • 72600000 კომპიუტერული უზრუნველყოფა და საკონსულტაციო მომსახურებები
  • 73200000 კვლევასა და განვითარებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურებები