ჩაბარების ვადა:

14 ივლისი 2020, 16:00

სტატუსი:

დასრულებული

T7061 - ტენდერი ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის დრამტული თეატრის სიური წაბლის ხის კარების დამზადება/მონტაჟზე

ტენდერის აღწერილობა:

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი “ასოციაცია ატუ“ აცხადებს ტენდერს და იწვევს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტია: ზუგდიდის შალვა დადიანის სახეელობის დრამტული თეატრი.

მასიური წაბლის ხის კარების დამზადება - მონტაჟი თანდართული ნახაზების და სპეციფიკაციის მიხედვით, თამასა (ნალიჩნიკი) ერთი მხრიდან.

პრეტენდენტმა უნდა  წარმოადგინოს მის მიერ წარმოებული მასიური წაბლისკარების მახასიათლებლები (ჩარჩოს ზომები, კარის ფრთის სისქე, თამასის ზომები, სისქე, საკეტის და სახელურების ტიპები და ა.შ).

 • კ-1; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 900 - 3 ცალი. ფართი - 1,98 მ2. სულ - 5,94 მ2
 • კ-1; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 900 - 3 ცალი. ფართი - 1,98 მ2. სულ - 5,94 მ2
 • კ-2; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X1000 - 2 ცალი. ფართი - 2,2 მ2. სულ - 4,4 მ2
 • კ-2; მარცხენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1000 - 2 ცალი. ფართი - 2,2 მ2.  სულ - 4,4 მ2
 • კ-1'; მარჯვენა გაღებით. ზომა (hxb) მმ - 2050 X 900 - 1 ცალი. ფართი - 1,85 მ2. სულ - 1,85 მ2
 • კ-3; ორფრთიანი კარები. ზომა (hxb) მმ - 2400 X 1500 - 3 ცალი. ფართი - 3,6 მ2. სულ - 10,80 მ2
 • კ-3'; ორფრთიანი კარები ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1500 - 2ცალი. ფართი -3,3 მ2. სულ - 6,6 მ2
 • კ-4; ორფრთიანი კარები ზომა (hxb) მმ - 2400 X 1600 -2 ცალი. ფართი - 3,84 მ2. სულ - 7,68 მ2 
 • კ-5; ორფრთიანი კარები ზომა (hxb) მმ - 2200 X 1600 - 8 ცალი. ფართი -3,52 მ2. სულ - 28,16 მ2 
 • კ-6; ორფრთიანი კარები ზომა (hxb) მმ - 2250 X 1500 - 6 ცალი. ფართი -3,3 მ2. სულ - 19,8 მ2
 • კ-7; ორფრთიანი კარები ზომა (hxb) მმ - 2400 X 2000 - 2 ცალი. ფართი - 4,8 მ2.  სულ - 9,6 მ2

სულ კარებების რაოდენობა 34 ც. მთლიანი ფართი 105,17მ 2

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია:
იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან ბოლო 15 დღის.
 • შედარების აქტი ბიუჯეტთან - ელექტრონული წესი.
 • ინფორმაცია ძირითადი თანამდეობებზე მომუშავეთ კვალიფიკაციის შესახებ (CV)
 • ინფორმაცია 3-5 წლის მანძილძე გაწეული ანალოგიური მომსახურეობის (სამუშაოების) შესახებ ფოტომასალით.

მოკლე ინსტრუქცია სატენდერო წინადადებების შედგენის წესის შესახებ:

 • შესყიდვის ფასი უნდა წარმოდგენილი იქნას ლარებში;
 • შესყიდვის ფასი უნდა იყოს შედგენილი გადმოცემული პროექტის მიხედვით .
 • სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე                                                                
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი სამუშოების ხანგრძლიობა და სამუშოების გრაფიკი
 • უნდა იყოს წარმოდგენილი პროდუქციის  საგარანტიო ვადა

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • პრეტენდენტმა წერილობით განაცხადი ტენდერში მონაწილეობის შესახებ, საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, სატენდერო წინადადება და მუშაობის გრაფიკი, ერთ დახურულ კონვერტში, უნდა წარმოადგინოს 2020 წლის 14 ივლისს 16:00 საათამდე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N 39ა 10 სართული, ოთახი N14 ან N1. საკონტაქტო პირი გიორგი გუგუნაშვილი ტელ 599537723

შესასრულებელი სამუშაოების დეტალები და მასალა შეგიძლიათ დააზუსტოდ პროექტის მთავარ არქიტექტორთან ბ-ონ მერაბ ნათაძესთან ტელ: 599102196 ან ლერი მეძმარიაშვილთან ტელ: 593339765

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ მშენებლობის კოორდინატორთან ვახტანგ ბიბილაშვილთან ტელ: 599277907

ტენდერის კატეგორია:

 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 39100000 ავეჯი
 • 44200000 სტრუქტურული მასალები