ჩაბარების ვადა:

14 სექტემბერი 2020, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T7531 - ტენდერი შავი ლითონის გაყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი აცხადებს ტენდერს:

 • ნომრით -EF-GE/484
 • დანიშნულება: ტენდერი შავი ლითონის გაყიდვაზე

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ფოტოები

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ნებართვა (ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის საიტზე wms.mepa.gov.ge უნდა იყოთ დარეგისტრირებული და "ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება"-ის საბუთი გქონდეთ. ცხელი ხაზის ნომერი-153) გარემოს დაცვის სამონისტროდან.

ტენდერის პირობები:

 • ფასი უნდა მოიცავდეს 1 ტონის ღირებულებას
 • გადახდის პირობები: წინასწარ

აუცილებელი პირობა: კომპანიამ უნდა იქონიოს ნებართვა ( ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის სამსახურის საიტზე wms.mepa.gov.ge უნდა იყოთ დარეგისტრირებული და  "ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება"-ის საბუთი გქონდეთ. ცხელი ხაზის ნომერი-153) გარემოს დაცვის სამონისტროდან.

 • მეილში მიმაგერბულ სურათებზე, შეგიძლიათ იხილოთ ჯართის მოცულობა და რაოდენობა 
 • გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს შესყიდული ჯართის დროულად გატანა საკუთარი ხარჯით

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • I. თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • II. საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
 • III. ტენდერის დასახელება;
 • IV. მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების დეპარტამენტი;
 • V. წარწერა: "კონფიდენციალურია";
 • VI. გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე:
მცხეთის რაიონი სოფ. ნატახტარი. "ლუდსახარში ნატახტარი"
შემოთავაზების მიღება იწყება 04.09.2020, 15:00.
შემოთავაზების მიღება მთავრდება 14.09.2020, 18:00.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
ლევან კოდალაშვილი
შესყიდვების დეპარტამენტი
ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი
სათაო ოფისი, სოფ. ნატახტარში
ტელ.: (+99532) 180797
ელფოსტა: levan.kodalashvili@ge.anadoluefes.com

ტენდერის კატეგორია:

 • 14700000 ძირითადი ლითონები
 • 14600000 ლითონის მადანი და შენადნობები