ჩაბარების ვადა:

26 ნოემბერი 2020, 12:00

სტატუსი:

მიმდინარე

E
ელ. ტენდერი
T8135 - ტენდერი აგგსს აეროპორტის და ლოჭინის სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშოების შესყიდვაზე

სატენდერო წინადადებების მიღება დაწყებულია. შეთავაზების ატვირთვისათვის, გთხოვთ გადახვიდეთ "შეთავაზების" ტაბში.

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ნეოგაზი” აცხადებს ტენდერს აგგსს აეროპორტის და ლოჭინის სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშოების შესყიდვაზე #13/11/2020-NEO/CONSTRUCTION

მომსახურების აღწერა:

 • შპს „ნეოგაზი“-ს აგგსს აეროპორტის და ლოჭინის მარკეტის სარეკონსტრუქციო-სარემონტო სამუშაოების წარმოება შემსრულებლის მასალით;

მისამართი:

 • ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი მე-13კმ
 • გარდაბნის რაიონი, სოფელი მარტყოფი ლოჭინის ხევის მიმდებარე ტერიტორია 

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

 • სარემონტო მასალებისა და სამუშაოების ჩამონათვალი.

დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

 • კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დეტალური ხარჯთაღრიცხვის სახით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების და დ.ღ.გ-ს ჩათვლით;
 • ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ:
  - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
  - ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;
 • ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ (თუ შესაძლებელია ვიზუალური მასალაც წარმოადგინეთ);
 • პრეტენდენტი ორგანიზაციის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 26 ნოემბერი, 12:00 სთ.
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი ვაჭრობა;
 • ვაჭრობის ბიჯი: 400 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
თეიმურაზ ჩიჩუა
საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10
ელ. ფოსტა: tchichua@gig.ge

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
ბექა ბექაური საკონტაქტო
ნომერი: 595 25 92 52.

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  24 ნოემბერი 2020 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: 3-ბიჯიანი
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
 • ფასის კლების ბიჯი: 400.00 ‎₾