ჩაბარების ვადა:

26 ნოემბერი 2020, 12:00

სტატუსი:

დასრულებული

T8143 - ტენდერი საწვავის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ აცხადებს ტენდერს შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის“ საწვავის შესყიდვაზე.

მიწოდების ადგილი: ქ. ბათუმი, ბაქოს  ქუჩა #15.

დოკუმენტაციის წარმოდგენა ხდება სატენდერო დოკუმენტაციაში (იხ. თანდართული ფაილები) მითითებული ფორმების და მოთხოვნების მიხედვით.

ინფორმაციის არა სრული მოცულობით წარდგენის ან  არა სწორად გაფორმების შემთხვევაში, კომერციული წინადადება არ განიხილება.

კომერციული წინადადებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 26.11.2020 12:00 საათისა. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ კომერციული წინადადებები არ მიიღება. 

ტენდერის კატეგორია:

  • 09100000 საწვავი