ჩაბარების ვადა:

20 ნოემბერი 2020, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T8144 - ტენდერი კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

GIPA აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკისა და საქონლის რეგულარულ მიწოდებაზე.

ტენდერის პირობები/მოთხოვნები:

 • ფასების მოწოდება უნდა მოხდეს შემდები პრინციპით: 
 • დამატებით ექსელის ცხრილში (ორ sheet-ზე) მოცემულია პროდუქციის ჩამონათვალი აღწერილობით და სავარაუდო რაოდენობებით, სადაც უნდა მოხდეს ფასების და თქვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის მითითება (იხ. თანდართული ფაილი N1);
 • წარმოდგენილი ფასები უნდა ითვალისწინებდეს ყველა სახის გადასახადს (საქ. კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახადს)
 • გადახდის  პირობა: 30 დღიანი კონსიგნაცია;
 • გთხოვთ, ფასი მიუთითოთ ლარებში;
 • ლოტების მიხედვით შესაძლებელია გამოვლინდეს ორი გამარჯვებული და შესაბამისად ყოველ ლოტზე გაფორმდება ცალცალკე ხელშეკრულება.
 • პროდუქტზე მინიმალური საგარანტიო ვადაა 1 წ.
 • სასურველია ტექნიკის სარემონტო მომსახურების სერვისებში შემდგომში შეკეთების მომსახურების პირობა,
 • საწობში არსებული  ტექნიკის მოწოდები ვადა - არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა.

დამატებითი მოთხოვნები:

 • შემოთავაზება უნდა მოიცავდეს ინსტიტუტის წერილობითი შეტყობინებით  უფლებამოსილი პირის/პირების  მოთხოვნის შესაბამისად საქონლის მიწოდებას  შემდეგ ლოკაციებზე
  - გორგასალის ქუჩა #101, თბილისი, საქართველო 
  - მარი ბროსეს 1, თბილისი, 0108 (+995 322) 49 75 00 
  - იეთიმ გურჯის ქ. #9, თბილისი, 0105, საქართველო  (+995 322) 49 75 00 
  - მარი ბროსეს 2, თბილისი, 0108 
 • მოწოდების მაქსიმალური ვადა უნდა იყოს შეკვეთიდან 5 -სამუშაო დღე;
 • ექსელის ფაილში (N1) არსებულ დასახელებებზე ფიქსირებული ფასების პრეისკურამტი 1 წლის განმავლობაში, სხვა დანარჩენ პროდუქციაზე ონლაინ პორტალზე  ფასდაკლება. მიუთითეთ ფასდაკლების პროცენტი;
 • ამასთან წლის განმავლობაში ეროვნული ვალუტის 15%ზე მეტად გაუფასურების შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს ფასების კორექტირება ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე

დამატებითი ინფორმაცია:

 • შეკვეთა ხდება ყოველთვიურად თვის 5 დან 10 რიცხვამდე;
 • შერჩეულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდება ერთი წლის ვადით;
 • სატენდერო წინადადების მოწოდების ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 16 - დან  2020 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით;
 • სატენდერო ხელშეკრულების გაფორმდება 2020 წლის 23 ნოემბრიდან

აუცილებელი მოთხოვნა:

 • საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
 • კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია:  პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
 • ტენდერის დასახელება;
 • მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების კოორდინატორი;
 • გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადების მოწოდების ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 16 დან  2020 წლის 20 ნოემბრის ჩათვლით;
 • დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნოთ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: tenders@gipa.ge ასევე, გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: იეთიმ გურჯის ქ. #9, თბილისი, 0105, საქართველო 

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
დავით ნაბორაშვილის
ელ. ფოსტა: tenders@gipa.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები