ჩაბარების ვადა:

22 ნოემბერი 2020, 23:00

სტატუსი:

დასრულებული

T8148 - ტენდერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვაზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. გთხოვთ იხილოთ განახლებული ინფორმაცია.

ტენდერის აღწერილობა:

არასამთავრობო, ჰუმანიტარული, ორგანიზაცია “ლტოლვილთა დანიის საბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობიდან” და გიგზავნით ფასების მოთხოვნას საყოფაცხოვრებო ტექნიკაზე. ჩამონათვალი იხილეთ, RFQ #1011-01 ფორმაში.

ფასები მოგვაწოდეთ დღგ-ს ჩათვლით rfq.geo.tbs@drc.ngo ზე და გაითვალისწინეთ, მარნეულში ტრანსპორტირების ხარჯები.

ასევე შეავსეთ ბმულის სახით მოცემული დოკუმენტები. კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ: koba.gigiadze@drc.ngo

The Danish Refugee Council (DRC) in Georgia requests from Potential Vendors the submission of price bids on Household Equipment’s.

General Introduction:

The Danish Refugee Council assists refugees and internally displaced persons across the globe: we provide emergency aid, fight for their rights, and strengthen their opportunity for a brighter future. We work in conflict-affected areas, along the displacement routes, and in the countries where refugees settle. In cooperation with local communities, we strive for responsible and sustainable solutions. We work toward successful integration and – whenever possible – for the fulfilment of the wish to return home.

The Danish Refugee Council was founded in Denmark in 1956 and has since grown to become an international humanitarian organization with more than 7,000 staff and 8,000 volunteers. Our vision is a dignified life for all displaced. All our efforts are based on our value compass: humanity, respect, independence and neutrality, participation, and honesty and transparency.

  • Please submit the following documents to DRC via email at rfq.geo.tbs@drc.ngo no later than the deadline 22.11. 2020 24:00pm
  • Filled, signed and stamped attached RFQ form. ჩაწერეთ, თქვენს მიერ შემოთავაზებული ფასები დღგ-ს ჩათვლით და ხელმოწერით/ ბეჭდით დაამოწმეთ.
  • Filled, signed  and stumped Supplier Profile Registration Form; შეავსეთ და ბეჭდით დაამოწმეთ.
  • Stumped and Signed  Supplier Code of Conduct; ხელი მოაწერეთ და ბეჭდით დაადასტურეთ.
  • Prices should be  Including VAT-ფასი მიუთითეთ დღგ-ს ჩათვლით.
  • RFQ issuing date: 16.11.2020
  • RFQ closing date: 22.11.2020 24:00 pm

ტენდერის კატეგორია:

  • 39700000 საოჯახო ტექნიკა