ჩაბარების ვადა:

25 ნოემბერი 2020, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T8173 - ტენდერი ვიდეო და ფოტო აპარატურის და აქსესუარების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

GIPA აცხადებს ტენდერს ვიდეო და ფოტო აპარატურის და აქსესუარების მიწოდებაზე.

ტენდერის პირობებოი/მოთხოვნები:

 • ფასების მოწოდება უნდა მოხდეს შემდები პრინციპით: 
 • დამატებით ექსელის ცხრილში (ორ sheet-ზე) მოცემულია პროდუქციის ჩამონათვალი აღწერილობით და სავარაუდო რაოდენობებით, სადაც უნდა მოხდეს ფასების და თქვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქციის მითითებით (იხ. თანდართული ფაილი N1);
 • წარმოდგენილი ფასები უნდა იყოს წარმოდგენილი დღგ-ს გარეშე
 • გადახდის პირობა: მიღება-ჩაბარებიდან 5 სამუშაო დღე;
 • გთხოვთ, ფასი მიუთითოთ ლარებში;
 • ფასების ცხრილში, შენიშვნის გრაფაში უნდა მიეთითოს შემოთავაზებული საქონლის საგარანტიო ვადები.

დამატებითი ინფორმაცია:

 • შერჩეულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდება 27 ნოემბერს;
 • სატენდერო წინადადების მოწოდების ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 20 ნოემბრიდან 2020 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით;

აუცილებელი მოთხოვნა:

 • საჯარო რეესტრიდან განახლებული სამეწარმეო ამონაწერი;
 • კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია (საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), დაარსების თარიღი, რეკომენდაციები, ა.შ.);

გთხოვთ დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:

 • თქვენი კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია: პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი, მობილური და ელ.ფოსტა;
 • ტენდერის დასახელება;
 • მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების კოორდინატორი;
 • გთხოვთ, მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

სატენდერო წინადადება უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ მისამართზე: იეთიმ გურჯის ქ. #9, თბილისი, 0105, საქართველო 

ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადების მოწოდების ვადა განისაზღვრება 2020 წლის 20 ნოემბრიდან 2020 წლის 25 ნოემბრის ჩათვლით;
 • დაინტერესებულ კომპანიებს შეუძლიათ ელექტრონულად გამოაგზავნოთ შემოთავაზება ელ.ფოსტაზე: tenders@gipa.ge ასევე, შეუძლიათ გამოაგზავნონ დალუქული კონვერტით მისამართზე: იეთიმ გურჯის ქ. #9, თბილისი, 0105, საქართველო 

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
დავით ნაბორაშვილის
ელ. ფოსტა: tenders@gipa.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 38600000 ოპტიკური ხელსაწყოები
 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

სატენდერო დოკუმენტაცია