ჩაბარების ვადა:

11 დეკემბერი 2020, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T8220 - ტენდერი ალაოს ტრანსპორტირებაზე გორიდან ნატახტარში

ტენდერის აღწერილობა:

ს.ს. ლომისი/ლუდსახარში ნატახტარი -აცხადებს ტენდერს: 

 • ნომრით #EF-GE/503
 • დანიშნულება: ალაოს ტრანსპორტირება გორიდან ნატახტარში

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

 • ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

 • შევსებული და ხელმოწერილი ტენდერის სააპლიკაციო ფორმა;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ტენდერის პირობები:

 • ტრანსპორტირება საჭიროა მოხდეს მარცვლეულის თვითმცლელი მანქანებით გორიდან ნატახტარში;
 • ყოველი ტრანსპორტირებისას მანქანა იტვირთება სრულად.
 • 2021 წლის განმავლობაში გადასაზიდი იქნება დაახლოებით 1800 ტონა ალაო;
 • შემოთავაზებული ფასი უნდა განისაზღვროს ერთ ტონაზე და შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);
 • გადახდის პირობა, გადაზიდვის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღე.
 • სერვისი გაწეული უნდა იქნეს ეტაპობრივად 2021 წლის განმავლობაში, სს ლომისის მოთხოვნის საფუძველზე.
 • სატრანსპორტო კომპანიამ მანქანის დაყენება უნდა შეძლოს შეკვეთის მიღებიდან მაქსიმუმ 1 დღის ვადაში.

სატენდერო წინადადება (მოთხოვნილი საბუთები დასკანერებული სახით) უნდა მოგვაწოდოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: tenders@ge.anadoluefes.com

შემოთავაზების მიღება იწყება 27.11.2020, 13:00.
შემოთავაზების მიღება მთავრდება 11.12.2020, 18:00.
შემოთავაზების სტატუსის შესახებ შეტყობინება გამოიგზავნება სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე.

ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ წერილობით მიმართოთ:
თეკლა ნოზაძე
ლოჯისტიკის დეპარტამენტი
ს.ს ლომისი, ლუდსახარში ნატახტარი
სათაო ოფისი, სოფ. ნატახტარი
ელ. ფოსტა: tenders@ge.anadoluefes.com

 

ტენდერის კატეგორია:

 • 63100000 ტვირთის გადაზიდვისა და შენახვის მომსახურებები