ჩაბარების ვადა:

16 მარტი 2021, 23:00

სტატუსი:

დასრულებული

T8939 - Announcement of CSPs in Samtredia and Kutaisi

ტენდერის აღწერილობა:

მოთხოვნა სატენდერო წინადადებაზე #: PR_00140343
სატენდერო წინადადებების გამოცხადების თარიღი: 2021 წლის 2 მარტი
სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 16 მარტი
სატენდერო წინადადებების წარდგენის დახურვის დრო: 24:00

შემოთავაზების საგანი:

 • ლოტი I-ქუთაისში, ხარებავას 52ა-ში მდებარე დევნილთა დასახლებაში მინი-სტადიონის მოწყობა;
 • ლოტი II- ქ. სამტრედიაში რესპუბლიკის ქუჩა #86-ში მდებარე დევნილთა დასახლების ეზოში ბავშვთა სათამაშო მოედნის და ფიტნეს მოედნის მოწყობა.

დაინტერესებულ სამშენებლო კომპანიებს შეუძლიათ მოგვაწოდონ შემოთავაზება ლოტების მიხედვით და გამოხატონ ინტერესი მხოლოდ ერთი ან ორივე პროექტის/ლოტის განხორციელებაზე.

ლტოლვილთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში გთხოვთ, წარმოადგინოთ:

 • ფას(ებ)ის კვოტირების სრულად შევსებული, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ფორმა (RFQ) მოთხოვნილი სამუშაოების შესრულებასთან დაკავშირებით ლოტების მიხედვით  თანდართული დოკუმენტების შესაბამისად.
 • დანართი A1, A2 - დეტალური ბიუჯეტები ლარში პროექტების მიხედვით, დღგ-ს ჩათვლით - ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული;
 • დანართი B1, B2 - სამუშაოების შესრულების გრაფიკი პროექტების მიხედვით უნდა ასახავდეს სამუშაოების შესრულების განრიგს - ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული. კვირის რაოდენობების დამატება შესაძლებელია თქვენი შეხედულებისამებრ
 • მომწოდებლის ქცევის კოდექსი ხელმოწერილი
 • მომწოდებლის რეგისტრაციის ფორმა შევსებული და ხელმოწერილი

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) შემდეგ მისამართზე: rfq.geo.zug@drc.ngo ან ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ოფისში შემდეგ მისამართზე: 8 მარტის #1, ზუგდიდი, საქართველო, არა უგვინეს 16.03.202;  24:00

სატენდერო წინადადების წარდგენის ფორმა:

 • სატენდერო წინადადების ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ოფისში წარდგენის შემთხვევაში, სატენდერო მასალა ყველა თანდართული აუცილებელი დოკუმენტით უნდა წარმოადგინოთ დალუქულ კონვერტში და კონვერტზე მიუთითოთ ტენდერში მონაწილე კომპანიის სახელწოდება და შემოთავაზების ნომერი PR_00140343
 • ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) გაგზავნის შემთხვევაში, კომპანიამ უნდა მიუთითოს შემოთავაზების ნომერი PR_00140343 ელექტრონული ფოსტის საგნის ველში.

კითხვები შემთხვევაში, შეგიძლიათ წერილობით გაგზავნოთ თქვენი შეკითხვები შემდეგ ელ-ფოსტის მისამართზე: ekaterine.gabisonia@drc.ngo არა უგვიანეს 09.03.2021

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

სატენდერო დოკუმენტაცია

RFQ Tender implementation of 3 CSPs in Kutaisi and Samtredia RFQ Tender implementation of 3 CSPs in Kutaisi and Samtredia
Invitation to RFQ implementation of 3 CSP Projects in Kutaisi and Samtredia Invitation to RFQ implementation of 3 CSP Projects in Kutaisi and Samtredia
Invitation to RFQ implementation of 3 CSP Projects in Kutaisi and Samtredia 2 Invitation to RFQ implementation of 3 CSP Projects in Kutaisi and Samtredia 2
CT Procurement 23 Supplier Code of Conduct (Standard) CT Procurement 23 Supplier Code of Conduct (Standard)
CT Procurement 21 22 General Conditions of Contract (Standard) CT Procurement 21 22 General Conditions of Contract (Standard)
CT Procurement 02 Supplier Profile Registration Form (Standard-Template CT Procurement 02 Supplier Profile Registration Form (Standard-Template
Annex C2 Architectural Drawings Children's playground and Fitness exercisers Annex C2 Architectural Drawings Children's playground and Fitness exercisers
Annex C1 Architectural Drawings Mini-stadium Annex C1 Architectural Drawings Mini-stadium
Annex B2 Time-Frame Arrangement of Children's playground and Fitness exercisers Annex B2 Time-Frame Arrangement of Children's playground and Fitness exercisers
Annex A2 BoQs Arrangement of Children's playground and Fitness exercisers Annex A2 BoQs Arrangement of Children's playground and Fitness exercisers
Annex A1 BoQs Arrangement of mini-stadium Annex A1 BoQs Arrangement of mini-stadium
Annex A1 BoQs Arrangement of mini-stadium 2 Annex A1 BoQs Arrangement of mini-stadium 2
ყველას ჩამოტვირთვა