ჩაბარების ვადა:

7 მაისი 2021, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T9416 - ტენდერი ქსელური აპარატურის და მასთან დაკავშირებული თანმდევი საინსტალაციო/საკონფიგურაციო მომსახურების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს: ქსელური აპარატურის და მასთან დაკავშირებული თანმდევი საინსტალაციო/საკონფიგურაციო მომსახურების შესყიდვაზე.

ტენდერში მონაწილე კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • შესაბამის სფეროში სამუშაო გამოცდილება არანაკლებ 5 წელი
 • კორპორატიული ქსელური ინფრასტრუქტურის დიზაინის შექმნის და დანერგვის გამოცდილება

სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • ფასი (წარმოდგენილი უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით.)
 • მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (MAF)
 • შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი (ბოლო 2 წლის)
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი, საკონტაქტო პირების მითითებით;
 • მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი (ორიგინალი, ბოლო 6 თვის გაცემული);
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობა საგადასახადო ორგანადან დავალიანების არქონის შესახებ;
 • შეთანხმება კონფედენციალურობაზე, შევსებული (იხ. თანდართული ფაილი);
 • საბანკო ამონაწერს ან ცნობას საბანკო ანგარიშებზე ბრუნვის შესახებ ბოლო (6 თვის)

აუცილებელი პირობა:

 • მომსახურე კომპანიასთან ანგარიშწორება განხორციელდება მხოლოდ სს „ტერაბანკ“-ში გახსნილი საბანკო ანგარიშის საშუალებით.
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს სს „ტერაბანკი“-ს კანცელარიაში: მისამართი: თბილისი, წმ ქეთევან დედოფლის გამზ.#3.

კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები:

 • კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, მობ.ნომერი/ტელეფონი, ელ-ფოსტა; მისამართი);
 • ტენდერის დასახელება – „ტენდერი ქსელური აპარატურის და მასთან დაკავშირებული თანმდევი საინსტალაციო/საკონფიგურაციო მომსახურების შესყიდვაზე“
 • ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე;

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა: 2021 წლის 7 მაისი (18:00 სთ-მდე).

ტექნიკურ საკითხთან დაკავშირებით დაუკავშირდით მიხეილ ჭოლაძეს,
ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: Mikheil.Choladze@terabank.ge
ტელეფონზე 255 00 00 / (შიდა 1144). მობ: 595 58 13 17

სხვა ტენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე დაუკავშირდით ირაკლი მიქაძეს,
ფოსტის შემდეგ მისამართზე: Irakli.mikadze@terabank.ge
ტელეფონზე 255 00 00 / (შიდა 2005). მობ: 595 60 01 04

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

ტენდერის კატეგორია:

 • 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები