ჩაბარების ვადა:

14 მაისი 2021, 23:00

სტატუსი:

დასრულებული

T9425 - ტენდერი საკერავი მანქანების და აქსესუარების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

მოთხოვნა სატენდერო წინადადებაზე #: PR_00149024
სატენდერო წინადადებების გამოცხადების თარიღი: 2021 წლის 27 აპრილი
სატენდერო წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 14 მაისი
სატენდერო წინადადებების წარდგენის დახურვის დრო: 24:00

შემოთავაზების საგანი: საკერავი მანქანები და აქსესუარები

მოთხოვნილი დოკუმენტაცია:

  • ლტოლვილთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში გთხოვთ, წარმოადგინოთ:
  • ფას(ებ)ის კვოტირების სრულად შევსებული, ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული ფორმა (RFQ) მიუთითეთ ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით.
  • დანართი A1 და A2-ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებული, მოთხოვნილ ნივთებზე მიუთითეთ ზუსტი მონაცემები, გაითვალისწინეთ  მოწოდებასთან და  ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
  • მომწოდებლის ქცევის კოდექსი - ხელმოწერილი.
  • მომწოდებლის რეგისტრაციის ფორმა - შევსებული და ხელმოწერილი.

ზემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) შემდეგ მისამართზე: rfq.geo.zug@drc.ngo ან ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ოფისში შემდეგ მისამართზე: 8 მარტის #1, ზუგდიდი, საქართველო, არა უგვინეს 14.05.2021;  24:00

სატენდერო წინადადების წარდგენის ფორმა.

სატენდერო წინადადების ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ოფისში წარდგენის შემთხვევაში,შემოთავაზების (RFQ) ის ფორმა  ყველა თანდართული აუცილებელი დოკუმენტით უნდა წარმოადგინოთ დალუქულ კონვერტში და კონვერტზე მიუთითოთ  მონაწილე კომპანიის სახელწოდება და შემოთავაზების ნომერი PR_00149024

ელექტრონული ფოსტით (ი-მეილით) გაგზავნის შემთხვევაში, კომპანიამ უნდა მიუთითოს შემოთავაზების ნომერი PR_00149024ელექტრონული ფოსტის საგნის ველში.

შეფასების კრიტერიუმი:

შემოთავაზების საუკეთესო ფასი შეირჩევა  ტექნიკური და ფინანსური შეფასების საფუძველზე

არასრულად შევსებული, ნაკლული და დაგვიანებული შემოთავაზება არ იქნება განხილული.

ტენდერის კატეგორია:

  • 42700000 ქსოვილების, ტანსაცმლისა და ტყავის წარმოების მანქანა-დანადგარები