ჩაბარების ვადა:

7 მაისი 2021, 18:00

სტატუსი:

არ შედგა

E
ელ. ტენდერი
T9433 - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2 ცალი ავტოპავილიონის, ჩასასხდომი მოედნებისა და ავტობუსის გაჩერების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

ტენდერის აღწერილობა:

შპს ინფრაკონ“-ი (/ 405259660) აცხადებს ტენდერს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2 ცალი ავტოპავილიონის, ჩასასხდომი მოედნებისა და ავტობუსის გაჩერების მოწყობის სამუშაოების წარმოებაზე.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება - 38700 ლარი დღგ-ს ჩათვლით

დამატებითი ინფორმაცია:

 • პრეტენდენტმა უნდა წარმოაგდინოს ინფორმაცია ანალოგიური სამუშაოების შესრულების შესახებ,
 • სამუშაოების მიწოდების ვადა: 30 კალენდარული დღე.
 • ხარისხის დაცვა: შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა შეადგენს 365 დღეს; მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატები.
 • გადახდის პირობა: ავანსი 20%, მიმწოდებლის მხრიდან შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულებიდან დამატებით 30 კალენდარული დღით. დარჩენილი თანხის ანაზღაურება მოხდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 20 კალენდარულ დღეში.

ინფორმაცია ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • სატენდერო წინადადებების წარდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონულად, www.tenders.ge-ზე, დახურული კონვერტის პრინციპით.
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2021 წლის 7 მაისი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე;
 • შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება - 38700 ლარი დღგ-ს ჩათვლით
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

კომუნიკაცია და ინფორმაციის მოთხოვნა:

 • ნებისმიერი კომუნიკაცია და ინფორმაციის მოთხოვნა ტენდერთან დაკავშირებით გაგზავნილი უნდა იქნეს წერილობით, შემდეგ ელ.ფოსტაზე: infracongeorgia@gmail.com ყველა კითხვა გაგზავნილ უნდა იქნას ტენდერის დასრულების ვადის ამოწურვამდე 2 (ორი) სამუშაო დღით ადრე, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დამკვეთი უფლებამოსილია არ გასცეს პასუხი მონაწილე კომპანიებს. 
 • ნებისმიერ ინფორმაცია/პასუხი გაეგზავნება ყველა პრეტენდენტს წერილობით ელ.ფოსტით. ტენდერის დასრულების თარიღის შემდგომ ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხი არ გაიგზავნება.
 • დამკვეთი რეკომენდაციას უწევს ტენდერში მონაწილეს ადგილმდებარეობის უკეთ შესასწავლად ადგილზე ჩავიდეს და შეამოწმოს სამუშაო ლოკაცია. ვიზიტის ხარჯებს უზრუნველყოფს ტენდერში მონაწილე.

ტენდერის კატეგორია:

 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  28 აპრილი 2021 დრო 18:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: ვაჭრობის გარეშე
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
თიბისი დაზღვევა - შიდა