ჩაბარების ვადა:

9 ივლისი 2021, 18:00

სტატუსი:

დასრულებული

T9883 - ტენდერი საბანკო რისკების კომპლექსური, ელექტრონული და კომპიუტერული დანაშაულის დაზღვევაზე (BBB)

გთხოვთ გაითვალისწინოთ რომ სატენდერო დოკუმენტაციაში განხორციელდა ცვლილება. ტენდერის ჩაბარების ბოლო ვადაა 9 ივლისი, 18:00 საათი.

ტენდერის აღწერილობა:

სს „ტერაბანკი“ აცხადებს ტენდერს საბანკო რისკების კომპლექსური, ელექტრონული და კომპიუტერული დანაშაულის დაზღვევაზე (BBB).

სატენდერო დოკუმენტების განხილვის შედეგად შეირჩევა ერთი მომწოდებელი, რომელთანაც გაფორმდება ერთწლიანი ხელშეკრულება სადაზღვევო მომსახურებაზე.

ტენდერში მონაწილე კომპანიები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს:

 • შესაბამის სფეროში სამუშაო გამოცდილება არანაკლებ 3 წელი;

სატენდერო განაცხადი უნდა შეიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას:

 • სატენდერო წინადადებას ქართულ ენაზე, (მომსახურების ტარიფები და პირობები, ლიმიტი 1 000 000 აშშ დოლარი.)  როგორც ამობეჭდილი (ბლანკზე, პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით და კომპანიის ბეჭდით დამოწმებული) ასევე ელექტრონული ფორმით. (CD,USB)
 • კომპანიის კორპორატიული კლიენტების ჩამონათვალი.
 • მინიმუმ სამი სარეკომენდაციო წერილი (ორიგინალი, ბოლო 6 თვის გაცემული);
 • ამონაწერს სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • ცნობას საგადასახადო ორგანოდან დავალიანების არქონის შესახებ;შეთანხმებას კონფიდენციალურობაზე, შევსებული (იხ. თანდართული ფაილი);
 • საბანკო ამონაწერი ან ცნობა საბანკო ანგარიშებზე ბრუნვის შესახებ ბოლო (6 თვის)

აუცილებელი პირობა:

 • მომსახურე კომპანიასთან ანგარიშწორება განხორციელდება მხოლოდ სს „ტერაბანკ“-ში გახსნილი საბანკო ანგარიშზე.
 • სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს სს „ტერაბანკი“-ს კანცელარიაში: მისამართი: თბილისი, წმ ქეთევან დედოფლის გამზ.#3.

 კონვერტზე მითითებული უნდა იყოს შემდეგი მონაცემები:

 • კომპანიის დასახელება;
 • საკონტაქტო ინფორმაცია (საკონტაქტო პირი, მობ.ნომერი/ტელეფონი, ელ-ფოსტა; მისამართი);
 • ტენდერის დასახელება – „ტენდერი საბანკო რისკების კომპლექსური, ელექტრონული და კომპიუტერული დანაშაულის დაზღვევაზე “
 • „ხელმოწერა და კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე;

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა: 2021 წლის 9 ივლისი (18:00 სთ-მდე).

ტენდერის მსვლელობის დროს პრეტენდენტ კომპანიებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია, რაც აუცილებელია  სრულყოფილი სატენდერო შემოთავაზების მოსამზადებლად.

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც ტენდერის მსვლელობის დროს ასევე მისი დასრულების შემდეგ.

საბანკო რისკების კომპლექსური, ელექტრონული და კომპიუტერული დანაშაულის დაზღვევავასთან დაკავშირებით დაუკავშირდით გიორგი ხუციშვილს  ელ. ფოსტის შემდეგ მისამართზე: Giorgi.Khutsishvili@terabank.ge ტელეფონზე 255 00 00 /  (შიდა 1160). მობ: 595 95 78 88

სხვა ტენდერთან დაკავშირებულ კითხვებზე დაუკავშირდით ირაკლი მიქაძეს, ელ.ფოსტის შემდეგ მისამართზე: irakli.mikadze@terabank.ge, ტელეფონზე 255 00 00 /  (შიდა 2005). მობ: 595 60 01 04

შენიშვნა: ბანკი იტოვებს უფლებას არ განიხილოს შემოსული წინადადება, რომელშიც არასრულად იქნება წარმოდგენილი მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

ტენდერის კატეგორია:

 • 66500000 სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები
 • 66700000 გადაზღვევის მომსახურებები