ჩაბარების ვადა:

28 ნოემბერი 2022, 14:00

სტატუსი:

მიმდინარე

T15411 - ტენდერი ჩამდინარეწყლებისა და ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების შემკრები და გამწმენდი ნაგებობების დაპროექტებაზე და მონტაჟის მომსახურების შესყიდვაზე

გთხოვთ შეხვიდეთ სისტემაში. შესვლა