Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

T4636 - ტენდერი სასაწყობე სტელაჟების შესყიდვაზე თანმდევი მომსახურებით


ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „საქართველოს ბანკი“ აცხადებს ტენდერს სასაწყობე სტელაჟების შესყიდვაზე, თანმდევი მომსახურებით (მიწოდება, მონტაჟი).

მოთხოვნები:

 • სასაწყობე სტელაჟების შეძენა, მონტაჟით;
 • მომწოდებელმა უნდა მოაწოდოს და დაამონტაჟოს სტელაჟები, მოთხოვნიდან 5 დღის განმავლობაში;
 • სტელაჟების სიმაღლე 5 მეტრი - 3 რიგი, 800მმ * 1200მმ  ევროპალეტებისათვის განკუთვნილი.
 • სტელაჟები  უნდა  იყოს ქარხნული წესით  მეტალოკონსტრუქციისაგან, EN 15512,  15620, 15635, 15629 ევროპული სტანდარტების თანახმად დამზადებული.
 • დაფარული პოლიმერული საღებავით შესრულებული ZH/1/428  საერთაშორისო უსაფრთხოების ნორმატივის მიხედვით.
 • პროფილის  სისქე 2 მმ . თაროს სიღრმე 1050მმ. რიგელებს უნდა გააჩნდეს ძგიდე.
 • ტვირთამწეობა წყვილ რიგელზე არანაკლებ 3200კგ.
 • დიაფრაგმებს უნდა, ჰქონდეთ რიგელების სხვადასხვა სიმაღლეზე გადაადგილების შესაძლებლობა  ყოველ 50 მმ-ში.
 • 20 დიაფრაგმა 5000მმ სიმაღლის, 108 რიგელი 2700მმ   სიგრძის, 5 ცალი სეისმური ჯვარედინი კავშირი. 
 • ორმაგი იატაკის მათანაბრებელი ფირფიტები 25კგ.

ნახაზი გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

შენიშვნა:
* ფასი უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;
* შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით;

დამატებითი ინფორმაცია:

 • ტენდერის ვადა განისაზღვრება 2018 წლის 5 დეკემბრიდან 2018 წლის 12 დეკემბრის ჩათვლით ჩათვლით;
 • ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ერთჯერადი ხელშეკრულება;
 • ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია მომწოდებელი იყოს რეგისტრირებული შემდეგ მისამართზე www.tenders.bog.ge;
 • აირჩიოს ტენდერი და შემოთავაზებული ფასი მიუთითოს შესაბამის გრაფაში, პროდუქტი №1-ის გასწვრივ;
 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • შემოთავაზებები მომწოდებლისათვის გახდება ანონიმური ტენდერის დასრულებამდე 3 საათით ადრე.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
 • კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლედ აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია), რეკომენდაციები;
 • კომპანიის სერთიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
ლევან ბექაია 577 72 66 88

ტენდერის ჩაბარების პირობები: 

სატენდერო წინადადების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 12 დეკემბერი, 17:00 საათი. 

სატენდერო წინადადების ატვირთვა უნდა განხორციელდეს ს.ს. "საქართველოს ბანკის" საიტის მეშვეობით, რომელზეც მომხმარებელი უნდა დარეგისტრირდეს, შევიდეს სისტემაში და შესაბამისი ტენდერის არჩევის შედეგად მიიღოს მასში მონაწილეობა.

ბმული საქართველოს ბანკის შესყიდვების ვებ-გვერდზე:
http://tenders.bog.ge/?action=tender&id=982&lang=geo

ტენდერის კატეგორია:

 • 39100000 ავეჯი
სატენდერო დოკუმენტაცია