Tenders.ge
სადაზღვევო კომპანია ალდაგი

T6122 - ტენდერი დაბრენდილ კალმებზე და დაბრენდილ ბლოკნოტებზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 18:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ აცხადებს ტენდერს დაბრენდილი კალმებისა და დაბრენდილი ბლოკნოტებების შესყიდვაზე.

ბრენდირებული ბლოკნოტის სატენდერო მოთხოვნები:

 • გარეკანი: რბილი ბარხატის ლამინაცია, 
 • გარეკანის ფერი: მუქი მწვანე, კოდი: #003B45
 • ზომა: 21,4 / 14,5 სმ
 • შიგთავსის ფურცლი: 80 გრ, ფერი „აივორი“
 • ბეჭდვა: 1/1 (შავ-თეთრი)
 • ფორზაცის ქაღალდი: 150 გრ. ფერი „აივორი“
 • გვერდი: 224
 • ლოგო: დაბეჭდილი 2 ფერში
 • ლოგოს წარწერის ფერი:  მუქი ნაცრისფერი, კოდი: #53575A
 • ლოგოს ფერი: მწვანე, #00BC70
 • რაოდენობა: 1000

ბრენდირებული კალმის სატენდერო მოთხოვნები: 

 • ფერი: თეთრი ან მუქი მწვანე
 • ლოგოს წარწერის ფერი:  მუქი ნაცრისფერი, კოდი: #53575A
 • ლოგოს ფერი: მწვანე, #00BC70
 • რაოდენობა: 2500

ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის:

 • ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით იმეილით ან ტელეფონით.
 • ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს..

ანგარიშსწორების პირობა:

 • სატენდერო წინადადება უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში და მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს.

დამატებით პირობები:

 • სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“   იტოვებს უფლებას კონტრაქტის ხელმოწერამდე გააფართოვონ ან შეცვალონ თავიანთი  მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც წინასწარ  წერილობით ეცნობებათ შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/ს.
 • სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“ იტოვებს უფლებას ტენდერის მიმდინარეობის  ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს ტენდერი, არ გააგრძელოს ტენდერი, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე.
 • ტენდერის შეჩერების/შეწყვეტის შესახებ პრეტენდენტებს ეცნობებათ მათ მიერ მითითებულ საკონტაქტო მისამართზე.
 • ტენდერის შეჩერება ან/და შეწყვეტა არ გამოიწვევს რაიმე სახის, მათ შორის ფინანსური პასუხისმგებლობის დაკისრებას სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგისთვის“.

სრული სატენდერო დოკუმენტაცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილებში.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები: 

 • დოკუმენტაცია უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2019 წლის, 11 ნოემბერი, 18:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • შეთავაზების გაკეთების დროს გთხოვთ სისტემაში დააფიქსიროთ მოსაწოდებელი პროდუქციის (ბლოკნოტი და კალამი) ჯამური ღირებულება, რომელზეც გაიმართება ვაჭრობა;
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი;
 • ბიჯი: 150 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში.

საკონტაქტო პირი:
ნანა კვიტია
ტელ: 577201820
nkvitia@aldagi.ge

ტენდერის კატეგორია:

 • 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა
 • 22400000 მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები
 • 79800000 ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები