Tenders.ge
საქართველოს ბანკი

T6430 - ტენდერი საინკასაციო ჟილეტების შესყიდვაზე


ელ. ტენდერი
ჩაბარების ვადა:
დრო: 17:00
სტატუსი: დასრულებული

ტენდერის აღწერილობა:

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს საინკასაციო ჟილეტების შესყიდვაზე, რომელშიც ბანკის მიერ მოხდება დამცავი ჯავშნირებული ფილების მოთავსება.

დასახელება რა-ბა ზომა ფერი

ერთ. ფასი
(ლარი, დღგ-ს ჩათვლით)

ჯამური ფასი
(ლარი, დღგ-ს ჩათვლით)

მოწოდების
ვადა 
(კლ. დღე)

საინკასაციო ჟილეტი 50
ცალი
S-XL (ფოტოზე მოცემული)      

 

დამატებითი მოთხოვნები:

 • საინკასაციო ჟილეტი უნდა იყოს თავსებადი შემდეგი პარამეტრების მქონე ჯავშნირებული ფილებისთვის: სიგანე 25 სმ, სიმაღლე 30 სმ, სისქე 2 სმ, წონა 2,6 კგ;
 • თითო საინკასაციო ჟილეტში უნდა თავსდებოდეს ორი ფილა: წინა და უკანა მხარეს;
 • საინკასაციო ჟილეტის ზომა უნდა იყოს რეგულირებადი, რომელიც მოერგება შემდეგ ზომებს: S-XL
 • საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ცენტრალიზებულად, დამკვეთის მიერ მოთხოვნილ მისამართზე: ქ. თბილისი, ურეკის ქ. #2; 
 • ცხრილში ფასები უნდა მიეთითოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარი;
 • შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ყველა გადასახადის ჩათვლით, ასევე ტრანსპორტირებისა და სხვა ხარჯებს.

ტენდერში მონაწილეობის პირობები:

 • პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
 • გამარჯვებულ პრეტენდენტთან გაფორმდება ერთჯერადი ნასყიდობის ხელშეკრულება.
 • ტენდერი ტარდება 3 ეტაპიანი ვაჭრობის პრინციპით. ვაჭრობა გაიმართება შესასყიდი რაოდენობის ჯამურ თანხაზე, ბიჯის ოდენობა განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით;
 • გამარჯვებული კომპანია შეირჩევა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ფასი და მოწოდების ვადა;
 • ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია.
 • პრეტენდენტი ტენდერით გათვალისწინებული საქონელი შემოგვთავაზოს სრულად.
 • პრეტენდენტი ვალდებულია ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში წარმოადგინოს შესასყიდი საქონლის ნიმუში;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან გადაავადოს ტენდერი.

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • თანდართული ფაილი სრულად შევსებული სახით, დასკანერებული PDF ფორმატში;
 • შემოთავაზებული საქონლის ფოტოსურათი;
 • ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • შემოთავაზებები უნდა აიტვირთოს შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 17 იანვარი, 17:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი;
 • ვაჭრობა გაიმართება შესასყიდი რაოდენობის ჯამურ თანხაზე;
 • ბიჯი: 500 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი საკონტაქტო პირისაგან:
კონსტანტინე მეტრეველი
ტელ.: (+995 32) 2 444 444 (7810)
მობ.:(+995 595) 03 64 84
ელ-ფოსტა: ko.metreveli@bog.ge 

ტენდერის კატეგორია:

 • 18100000 სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 18200000 გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი
 • 18300000 ტანსაცმელი
 • 18400000 სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები
 • 35100000 საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები