ჩაბარების ვადა:

3 დეკემბერი 2020, 12:00

სტატუსი:

შეფასება

E
ელ. ტენდერი
T8201 - ტენდერი ბიზნეს ცენტრი საბურთალოს სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშოების შესყიდვაზე

ტენდერის აღწერილობა:

შპს „ბიზნეს ცენტრი საბურთალო” აცხადებს ტენდერს ბიზნეს ცენტრი საბურთალოს სამშენებლო სარეკონსტრუქციო სამუშოების შესყიდვაზე #24/11/2020-BSC/CONSTRUCTION

მომსახურების აღწერა:

 • ტერიტორიაზე არსებული 06/1 და 07/1 შენობების დემონტაჟი და ტერიტორიის მოსუფთავება. 
 • ღობის მოწყობა. რელსზე მოძრავი ჭიშკრის მონტაჟი.
 • დაცვის ოთახის მოწყობა.

წარმოება შემსრულებლის მასალით;

 • სამუშაოს შესრულების ვადა 2020 წელი.

მისამართი:

 • ქ.თბილისი. გამსახურდიას გამზ.34/ალ.ყაზბეგის გამზ.2 

დართულ ფაილებში, გთხოვთ, იხილოთ:

 • დემონტაჟის ორგანიზაციის პროექტი;
 • ღობის მოწყობის გეგმა სპეციფიკაცი;
 • დაცვის ოთახის სარემონტო სამუშაოების გეგმები და მოცულობები;
 • დაცვის ოთახის სარემონტო სამუშაოების მოცულობები.

დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

 • კომერციული წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დეტალური ხარჯთაღრიცხვის სახით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების და დ.ღ.გ-ს ჩათვლით;
 • ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ:
  - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
 • ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების  ვადების შესახებ; 
 • ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ (თუ შესაძლებელია ვიზუალური მასალაც წარმოადგინეთ);
 • პრეტენდენტი ორგანიზაციის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

 • ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
 • ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

 • სატენდერო წინადადებების წარდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონულად, www.tenders.ge-ზე
 • სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2020 წლის, 3 დეკემბერი, 12:00 სთ;
 • შეთავაზების ვალუტა: ლარი;
 • ვაჭრობის ტიპი: 3 ბიჯიანი;
 • ვაჭრობის ბიჯი: 500 ლარი;
 • ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით:
თეიმურაზ ჩიჩუა
მობ: 591 93 10 10
ელ. ფოსტა: tchichua@gig.ge

საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:
გიორგი გიგაური
მობ: 597 77 55 20

ტენდერის კატეგორია:

 • 71500000 მშენებლობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 • 45100000 სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები
 • 45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
 • 45300000 სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები
 • 45400000 შენობის დასრულების სამუშაოები

სატენდერო დოკუმენტაცია

ყველას ჩამოტვირთვა

დარჩენილია

-

დღე

:

-

სთ

:

-

წთ

:

-

წმ

დამატებითი ინფორმაცია

 • მონაწილეობის დაწყება:
  1 დეკემბერი 2020 დრო 08:00
 • შეთავაზების ვალუტა: GEL
 • ვაჭრობის ტიპი: 3-ბიჯიანი
 • პრეკვალიფიკაცია: არა
 • ფასის კლების ბიჯი: 500.00 ‎₾